Prisjustering fra 1.2.17

Fra 1.2.2017 justerer vi prisene med 3,5 % i henhold til konsumprisindeksen.
Hele prislisten kan lastes ned her.

Se vedlagte brev.