Ansatte ved OTTS AS

Sentralbord: +47 48 100 800

Vakttelefon tipp:     917 60 604         Vakttelefon asfalt:   917 60 603

Spesialtransport:         917 60 602             Linjetrafikk: 917 60 605

Geir P Heen

Daglig leder

Mobil: 982 45 937
geir@otts-as.no

Laila Rognli

Økonomisjef

Mobil: 473 02 405
laila.rognli@otts-as.no

Dan Horghagen

Leder Kran, Tipp og Anlegg

Mobil:   917 60 610
dan.horghagen@otts-as.no

Ronald Sylte

Befrakter asfalt/tipp

Vakttelefon asfalt: 917 60 603

Vakttelefon tipp:    917 60 604

ronald.sylte@otts-as.no

Svein Lillebakken

Befrakter Tipp/asfalt

Vakttelefon asfalt: 917 60 603

Vakttelefon tipp:   917 60 604

Mobil: 917 60 615
svein.lillebakken@otts-as.no

Alf Lønvik

Befrakter Tipp/Asfalt

Vakttelefon tipp: 917 60 604

Vakttelefon asfalt: 917 60 603

e-post

Raymond Hasli

Befrakter Kran/bygg

Kran og spesialttransport: 917 60 602

raymond.hasli@otts-as.no

Morten Holdahl

Befrakter Spesialtransport/ Kran

Kran og spesialtransport: 917 60 602

morten.holdahl@otts-as.no

Kjell Morten Tillerbakk

Befrakter Spesialtransport/ Kran

Kran og spesialtransport: 917 60 602

kjell.tillerbakk@otts-as.no

Anita Aune

Kontormedarbeider og befrakter kran/spesialtransport
Sentralbord: 48 100 800

kran og spesialtransport: 917 60 602

anita.aune@otts-as.no

Jarle Bjørvik

Befrakter Langtransport

Langtransport: 917 60 605

Mobil:   917 60 625
jarle.bjorvik@otts-as.no

Silje Annette Grande

Befrakter Distribusjon

Mobil: 48 26 86 69

silje.annette.grande@otts-as.no

 

Thor Tharaldsen

Befrakter Distribusjon

Mobil: 917 60 770
thor.taraldsen@otts-as.no

Frank Kåre Vangen

Terminalansvarlig PIR II

Mobil: 917 60 626
epost

Håkon Megård

Terminal PIR II

PIR II

Mobil: 917 60 614

hakon.megard@otts-as.no
 

Ingunn Almli

Kontor- og regnskapsmedarbeider

Distribisjon

Telefon: 48 100 800

epost

Aud-Marit Olsen

Kontor- og regnskapsmedarbeider 

Distribusjon og linje

Mobil:   917 60 621
 

aud.marit.olsen@otts-as.no

Wenche Ratdal

Kontor- og regnskapsmedarbeider
Telefon: 48 100 800

wenche.ratdal@otts-as.no

Hilde Solheim

Regnskapskonsulent - backoffice asfalt
Telefon: 48 100 800

hilde.solheim@otts-as.no