Flytting av stykkgods

OTTS AS vil informere alle kunder og leverandører om at vi fra 1.10.18 flytter terminaldriften på Orkanger til "DSV"-terminalen på Heggstadmoen 5, Heimdal.

Bakgrunnen for denne endringen er å frakte godset nærmere kundene og på den måten redusere antall km pr år. Godsstrømanalyser viser at mellom 75-80% av godset som ankommer Orkangerterminalen skal distribueres fra Klett og nordover.

Les mer: Brev til våre forbindelser