Sertifisert i ISO 9001 og 39001

Etter en omfattende prosess ble OTTS november 2019 sertifisert i iso 9001 og 39001. I februar 2020 var det revisjon som vi bestod med glans. Sertifisering fra Kiwa er et bevis på at OTTS jobber målrettet for å levere tjenester som møter markedets forventninger. OTTS tjenester skal være i  samsvar med relevante bransjekrav, standarder og normer.